top of page

Om oss

 

Initiativet Hela Skärgården och kampanjen Stoppa Horsstensleden, har startats för att bidra till att vi tar ansvar för vår unika skärgård. Vår uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i skärgården generellt och i ytterskärgården i synnerhet.

 

På kort sikt är frågan direkt relaterad till den tunga fartygstrafiken men på lång sikt även verka för att skärgården i sin helhet skyddas och utvecklas på ett hållbart sätt. Vårt motiv är att få igång åtgärder mot den miljöförstöring som nu pågår i det tysta, och växer i omfattning, så att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte riskeras och oåterkalleligen förstörs.

 

Initiativtagare är Johan Hernmarck, skärgårdsvän och tidigare ordförande i Friluftsfrämjandet, Magnus Odin, advokat och deltidsboende i skärgården, samt Johan Larsson, entreprenör och skärgårdsvän.

 

I dagsläget har vår hemsida besökts av över 100 000 personer, våra filmer på facebook fått över 800 000 visningar och våra inlägg har delats fler än 5 000 gånger. Över 8 000 personliga protestbrev har skickats in till regeringen. En rad organisationer, företag och politiska instanser har också tagit ställning mot Horsstensledens genomförande.  

 

Du når oss enklast via info@helaskargarden.se eller våra personliga mail förnamn.efternamn@helaskargarden.se

Mer information om Hela Skärgården finns på www.helaskargaden.se

bottom of page